Tuesday, October 27, 2015

Ilang-ilang flower

Sa wakas, namulaklak na rin ang tanim kong ilang-ilang.No comments:

Light, Camera, Action!