Monday, November 2, 2015

Nagawi kami sa San Lorenzo, San Nicolas, Ilocos Norte

Minsang napunta kami ulit sa Payas nitong last week ng Oktubre naisipan kong bumisita kina Mang Daniel Nesperos, kapwa ko manunulat, sa San Lorenzo. Mga limang kilometro lang mula sa munisipio ng San Nicolas.

Picture muna bago manguha ng dragon fruit cuttings at maglibot sa paligid upang tingnan ang mga iba't ibang fruit trees na tanim ni  Mang Daniel kasama na rito ang binili niya nung puumunta kami sa Sarian Farms sa Teresa, Rizal, na pag-aari ni Zac Sarian.


Si Mang Daniel na nangunguha ng dragon fruit cuttings na ibibigay sa amin.


Picture din kami ni Kumpad Daris bago umuwi. At sa susunod na magagawi ako rito, magdadala ako ng catmon seedlings.

No comments:

Light, Camera, Action!