Monday, October 26, 2015

Biyaya tuwing tag-ulan

Ilan sa mga ulam na biyaya tuwing tag-ulan.

Kuditdit ang tawag sa amin (bracket fungus). Uong-garami (Volvariella volvacea)


No comments:

Light, Camera, Action!