Thursday, October 22, 2015

Sitio Pureg

Pagbisita sa mga Aeta sa Sitio Pureg, Callungan, Sanchez Mira, Cagayan. Kasama ko sina BM Viloria, Dok Freddie Pa. Masuli, BM at VJ Viloria  (Larawang kuha ni Ena T. Macabunga)


No comments:

Light, Camera, Action!