Thursday, October 22, 2015

Mga delegado ng GUMIL Cagayan

Kasama ko ang mga kapwa ko manunulat sa Cagayan sa ika-47 taunang kumbension ng GUMIL Filipinas, sa Sala B, Balay Expo Centro, Araneta Center, Cubao, Quezon City noong nakaraang Abril. Dinaluhan din ito ng mga iba't ibang tsapter ng GUMIL Filipinas tulad ng GUMIL Ilocos Norte, GUMIL Ilocos Sur, GUMIL Metro Manila, GUMIL Apayao, GUMIL Isabela, GUMIL La Union, GUMIL Nueva Vizcaya,  at iba pa.

(Larawang kuha mula sa FB page ng Gumil Filipinas)


                            

No comments:

Light, Camera, Action!