Monday, October 26, 2015

Ginisang bagoong alamang

Noong Sabado, nag-order ako ng bagoong alamang sa suki kong tindahan. matagal na rin kasi akong hindi nakatikim. Ito ang nagpapasarap sa mangga na paborito ko. Ito rin minsan ang bagoong na nilalagay ko sa dinengdeng.Ito naman ang masarap na dinengdeng. may sahog na 'kuditdit'No comments:

Light, Camera, Action!