Thursday, October 22, 2015

Miki naman

Minsang naisipan naming mag-miki ng mga bata sa Nagattatan, Pamplona, Cagayan.

Habang naghihintay ng order.


at kainan na. . . No comments:

Light, Camera, Action!