Monday, October 26, 2015

Longganisa rice

Noong bata pa kami, matapos magluto ang mother ko ng longganisa, kukuha ito ng kanin at ilalagay sa pinaglutuan. Haluin niya ito hanggang ganap na makulayan o dumikit lahat ang natirang sarap ng longganisa sa palayok.

Ngayon, ginagaya namin ng mga anak ko.


No comments:

Light, Camera, Action!