Thursday, March 29, 2012

APAYAO IPASINDAYAW

Daytoy ti maingipaneknek ti kinapintas, kinadalus ken kinaurnos ti Probinsia ti Apayao. (Photo credit: Facebook/Sarrah Oicangi)
No comments:

Light, Camera, Action!